Beëdigd

Raad voor Rechtsbijstand / Bureau beëdigde tolken en vertalers (Bureau Wbtv)

Sinds 1 januari 2009 is de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) van kracht. Deze wet vervangt oude wetgeving over beëdigde vertalers en bepaalt ondermeer dat een grote groep afnemers uit het domein van justitie en politie, in het kader van straf- en vreemdelingenrecht, gebruik moet maken van beëdigde tolken en vertalers. Een van de instrumenten ter uitvoering van Wbtv is het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).

In dit Register staan alle beëdigde tolken en vertalers geregistreerd. Ik sta in dit register ingeschreven als beëdigd vertaler Engels onder Wbtv-nummer: 4984

Alleen tolken en vertalers die staan ingeschreven in het Rbtv zijn bevoegd om in Nederland, onder de Nederlandse wet, als Beëdigde tolk en/of beëdigde vertaler werkzaam te zijn. Opname in dit register wordt voorafgegaan door een uiterst streng toelatingsproces, waarbij onder andere een Verklaring Omtrent het Gedrag ingediend moet worden.

Verder moeten tolken en vertalers die in het Rbtv staan ingeschreven of op de Uitwijklijst zijn geplaatst zich permanent bijscholen. Dat kan door als cursist scholingsactiviteiten te verrichten of als spreker/docent die activiteiten te verzorgen. Daarvoor kunnen dan PE-punten worden aangevraagd. Aanbieders van een scholingsactiviteit, zoals (onderwijs)instellingen en docenten, kunnen vragen of de activiteit die zij aanbieden als PE-activiteit kan worden aangemerkt.

Bureau beëdigde tolken en vertalers (Bureau Wbtv)

Postbus 2349
5202 CH ‘s-Hertogenbosch

T: (088) 787 19 20 (lokaal tarief)
F: (088) 787 17 49

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 13:00 uur.

E:  infowbtv@rvr.org
W: www.bureauwbtv.nl

Voorbeeld beëdigde vertaling Engels

Vertaalster engels

  • Juridische vertalingen
  • Financiële vertalingen
  • Commerciële vertalingen
  • Proofread final product
  • On-time delivery
  • Competitive price

Gecertificeerd & garantie

  • Certified (British)
  • Beëdigde vertaler
  • Member of NGTV

Contact

T: +44 (0)758 127 6165
F: +44 (0)845 058 2585
E: info@vertaalster-engels.nl

© Copyright – Vertaalster Engels

Call Now Button