NGTV

Leden van het NGTV

Leden van het NGTV zijn professionele tolken en vertalers: deskundig, betrouwbaar en veelzijdig! Zij voldoen aan de strenge toelatingseisen van het genootschap wat betreft opleiding, ervaring en deskundigheid en zij onderschrijven de erecode. Dat is niet vrijblijvend, want het genootschap kent een tuchtreglement en een geschillenregeling. Bovendien houden NGTV-leden hun deskundigheid op peil door permanente educatie.

Het Nederlands Genootschap van Vertalers, NGV, werd opgericht op 22 februari 1956 in Amsterdam. Na de fusie met de Nederlandse Vereniging van Tolken en Vertalers, NVTV, in 2000, is de naam van de vereniging veranderd in Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV).

Het NGTV is een beroepsvereniging met rond 1500 gespecialiseerde vertalers en tolken, voor vaak voorkomende en minder vaak voorkomende talen. De leden zijn zeer actief. De beroepsvereniging kent daarom talrijke vakgroepen, de secties, alsook regionale en taalkringen. Tevens is er het ledentijdschrift “De Linguaan” dat leden en geïnteresseerden regelmatig informeert.

Het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV)

Postbus 77
2300 AB LEIDEN

T: +31 (0)71 519 10 70
F: +31 (0)71 517 58 35

E: ngtv@ngtv.nl
W: www.ngtv.nl