Vertaler Nederlands Engels

Met meer dan twintig jaar ervaring als vertaler Nederlands Engels en een diploma van het prestigieuze Chartered Institute of Linguists (IoL) in Londen, kunt u er gerust op zijn dat u een product ontvangt van een uitzonderlijk hoge kwaliteit. Daarbij ben ik lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV), de grootste beroepsvereniging van deze industrie in Nederland.

Verder ben ik beëdigd voor de rechtbank van Den Haag, waardoor ik geautoriseerd ben tot het vertalen van uw vertrouwelijke documenten (juridisch / financieel / commercieel / technisch). Voor verdere informatie verwijs ik u naar het Bureau Wbtv, onderdeel van de Raad van Rechtsbijstand van het Ministerie van Justitie, onder vermelding van mijn Rbtv nummer 4984.

 • Gediplomeerd (Brits)
 • Beëdigd (rechtbank Den Haag)
 • Lid van het NGTV
 • Scherpe prijs
 • Tijdige levering

Juridisch vertaler Nederlands Engels

Met meer dan twintig jaar ervaring als juridisch vertaler Nederlands Engels en een diploma van het prestigieuze Chartered Institute of Linguists (IoL) in Londen, kunt u er gerust op zijn dat u een product ontvangt van een uitzonderlijk hoge kwaliteit. Daarbij ben ik lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers, wel zo vertrouwd!

U mag uw documenten (juridisch / financieel / commercieel / technisch / beëdigd) aanleveren per email, in vrijwel ieder gangbaar formaat. Ik voer uw vertaalopdracht uit gebruikmakend van Computer Aided Translation (CAT) vertaalsoftware, waardoor de stijl, terminologie en opmaak van de brontekst volledig gewaarborgd blijven. U krijgt een proefgelezen eindproduct met garantie op een perfecte vertaling (juridisch).

Juridische vertaalopdrachten die veelvuldig worden aangeboden:

 • algemene voorwaarden, contracten en overeenkomsten
 • statuten en statutenwijzigingen
 • verklaringen en vorderingen
 • oprichtingsaktes en dagvaardingen
 • bezwaarschriften en pleitnota’s
 • vonnissen en gerechtelijke uitspraken

Beëdigd vertaler Nederlands Engels

Uiteraard kan ik uw vertaling ook voor u beëdigen. Uw originele Nederlandse tekst wordt door mij vertaald op watermerkpapier van het NGTV. Het vertaalde document wordt vervolgens gehecht aan het origineel en verzegeld. Vervolgens zal ik het document voorzien van een verklaring van authenticiteit en stempel met Rbtv nummer.

Rbtv staat voor Register Beëdigde Tolken en Vertalers van het Bureau Wbtv (Wet Beëdigde Tolken en Vertalers). Bureau Wbtv is onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand en is door de Minister van Justitie belast met een aantal uitvoeringsaspecten van de Wbtv. Deze wet verplicht bepaalde justitieafnemers om, in beginsel alleen tolken en vertalers in te zetten die geregistreerd staan in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).

Voorbeelden van vertalingen die veelvuldig beëdigd worden:

 • uittreksels uit de Kamer van Koophandel
 • documenten van de burgerlijke stand
 • notariële documenten
 • aktes en getuigschriften
 • verklaringen
 • garanties

Financieel vertaler Nederlands Engels

Met meer dan twintig jaar ervaring als financieel vertaalster en een diploma van het prestigieuze Chartered Institute of Linguists (IoL) in Londen, kunt u er gerust op zijn dat u een product ontvangt van een uitzonderlijk hoge kwaliteit. Daarbij ben ik lid van het NGTV, wel zo vertrouwd!

U mag uw documenten (juridisch / financieel / commercieel / technisch / beëdigd) aanleveren per email, in vrijwel ieder gangbaar formaat. Ik voer uw vertaalopdracht uit gebruikmakend van Computer Aided Translation (CAT) vertaalsoftware, waardoor de stijl, terminologie en opmaak van de brontekst volledig gewaarborgd blijven. U krijgt een proefgelezen eindproduct met garantie op een perfecte vertaling (financieel).

Financiële vertaalopdrachten die veelvuldig worden aangeboden:

 • jaarverslagen, rapporten en rekeningen
 • halfjaar- en kwartaalberichten
 • belastingaangiftes en aanslagen
 • aandeelbewijzen en certificaten
 • verzekerings- en pensioencontracten
 • financiële overzichten en audits

Commercieel vertaler Nederlands Engels

Met meer dan twintig jaar ervaring als commercieel vertaalster en een diploma van het prestigieuze Chartered Institute of Linguists (IoL) in Londen, kunt u er gerust op zijn dat u een product ontvangt van een uitzonderlijk hoge kwaliteit. Daarbij ben ik lid van het NGTV, wel zo vertrouwd!

U mag uw documenten (juridisch / financieel / commercieel / technisch) aanleveren per email, in vrijwel ieder gangbaar formaat. Ik voer uw vertaalopdracht uit gebruikmakend van Computer Aided Translation (CAT) vertaalsoftware, waardoor de stijl, terminologie en opmaak van de brontekst volledig gewaarborgd blijven. U krijgt een proefgelezen eindproduct met garantie op een perfecte vertaling (commercieel).

Commerciële vertaalopdrachten die veelvuldig worden aangeboden:

 • websites, persberichten en nieuwsbrieven
 • folders, brochures en catalogi
 • algemene bedrijfscorrespondentie en e-mails
 • notulen, acties en besluitenlijsten
 • procedures en richtlijnen
 • opleiding en training

Technisch vertaler Nederlands Engels

Met meer dan twintig jaar ervaring als technisch vertaalster Engels en een diploma van het prestigieuze Chartered Institute of Linguists (IoL) in Londen, kunt u er gerust op zijn dat u een product ontvangt van een uitzonderlijk hoge kwaliteit. Daarbij ben ik lid van het NGTV, wel zo vertrouwd!

U mag uw documenten (juridisch / financieel / commercieel / technisch) aanleveren per email, in vrijwel ieder gangbaar formaat. Ik voer uw vertaalopdracht uit gebruikmakend van Computer Aided Translation (CAT) vertaalsoftware, waardoor de stijl, terminologie en opmaak van de brontekst volledig gewaarborgd blijven. U krijgt een proefgelezen eindproduct met garantie op een perfecte vertaling (technisch).

Technische vertaalopdrachten die veelvuldig worden aangeboden:

 • gebruikshandleidingen en instructies
 • installatie- en onderhoudshandleidingen
 • engineering (mechanisch en elektrisch)
 • constructie (architectuur)
 • automatisering (IT en software)

Neemt u gerust contact op voor een offerte (juridisch / financieel / commercieel / technisch). U heeft binnen dertig minuten al een scherpe prijs in handen van een geretourneerd vertaalster. U kunt de brontekst sturen naar info@vertaalster-engels.nl.

U kunt mij natuurlijk ook bellen! Het telefoonnummer is +44 (0)758 127 6165. Ik ben u graag van dienst!

Vertaalster engels

 • Juridische vertalingen
 • Financiële vertalingen
 • Commerciële vertalingen
 • Proofread final product
 • On-time delivery
 • Competitive price

Gecertificeerd & garantie

 • Certified (British)
 • Beëdigde vertaler
 • Member of NGTV

Contact

T: +44 (0)758 127 6165
F: +44 (0)845 058 2585
E: info@vertaalster-engels.nl

© Copyright – Vertaalster Engels

Call Now Button